İçeriğe git

Ceza Usul Hukuku Bilgisi (ADLT213)

Bu derste, mezun olduklarında adli yargı kolu içinde ceza mahkemelerinde de görev alabilen öğrencilere ceza yargılaması kavramı, ceza yargılamasına egemen olan temel ilkeler, ceza yargılamasının temel kavramları, ceza yargılamasına katılan kişi ve tarafların hak ve yetkileri ile birbirleriyle olan ilişkileri ile ceza yargılamasının işleyiş süreci konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile ceza usul hukukunun temel ilke, kavram ve kurumları hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır

İlgili Programlar