İçeriğe git

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi (ADLT208)

Bu derste, mezun olduklarında yargı yerlerinin yanı sıra avukatlık büroları ve noterliklerde meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere, avukat ve avukatlık kavramı, avukatlık hizmetinin hukuk uygulamasındaki önemi, işleyişi ve yargılama makamları ile iddia makamı arasında savunmayı temsil etmesi nedeniyle avukatların hak, yetki, yükümlülükleri ve sorumlulukları; noterlik ve noter hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde noterlik hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları, noterlik işlemleri, noterlik örgütü ve noterlik hizmetlerinin yürütülmesi konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Avukatlık ve Noterlik Hukuku’nun temel ilke ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Programlar