İçeriğe git

Özel Hukuk Bilgisi - III ( Tic.İşl./Şt./Kıy.Evr.H.) (ADLT207)

Bu ders ile, mezun olduktan sonra icra müdür ve icra müdür yardımcısı veya diğer bir adalet meslek mensubu olarak çalışabilecek öğrencilere, ticaret hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında genel nitelikte teorik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, derste ticari işletme hukuku kapsamında, ticari işletme ve tacir kavramları, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, haksız rekabet ve diğer ilgili kavramlar ele alınacak; şirketler hukuku kapsamında adi şirket ve ticaret şirketleri ve özellikle anonim şirket üzerinde durulacak; kıymetli evrak hukuku kapsamında ise, bono ve çek incelenecektir.

İlgili Programlar