İçeriğe git

İflas Hukuku Bilgisi (ADLT204)

Bu derste, mezun olduklarında iflâs dairelerinde iflâs müdürü ve iflâs müdür yardımcısı olarak görev alabilecek öğrencilere, iflâs teşkilâtı, iflâs sebebi ve iflâsa tâbi olan kişiler, iflâs yolları, bu bağlamda genel iflâs yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu, doğrudan doğruya iflâs yolu, iflâsın müflis ve alacaklılar bakımından hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, bu bağlamda iflâs masasının teşkili, iflâs masasının idaresi, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması, iflâsın kapanması ve kaldırılması, iflâsın kamu hukuku bakımından sonuçları, iptal davası, iflâstan sonra ve mal varlığının terki suretiyle konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra, icra ve iflâs müdür ve yardımcısı olarak çalışacak öğrencilere, İflâs Hukuku’nun temel ilke, kavram, kurum ve kuralları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu