İçeriğe git

Mali Hukuk Bilgisi (ADLT201)

Bu derste, mezun olduklarında adalet hizmetleri sektöründe meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere kamu ekonomisinin işleyişine dair temel ilkeler, kamu maliyesinin temel kavramları, malî hukuk ve malî hukukun temel ilke ve kavramları, kamu gelirlerinin toplanması ve kamu giderlerinin yapılmasında tabi olunan temel hukuki ilkeler, devlet bütçesi kavramı, bütçe türleri ve bütçe ilkeleri, kamu gelirleri ve harcamalarının farklı türleri, vergi ve harç kavramları ve bu mali yükümlülüklerin temel unsurları konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile malî hukuk ve malî hukuka dair temel kavram, ilke ve kurallar hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu