İçeriğe git

Özel Hukuk Bilgisi - I (ADLT107)

Bu ders ile, ilk önce, Türk Medenî Kanunu’nun pozitif sistemine bağlı kalınmak suretiyle, öğrencilere medenî hukukun kavramsal yönü ve tarihsel süreci, bu alana özgü hukuksal ilişkilerin yasal düzenlenme amacı, başlangıç hükümlerinin (TMK m. 1-7) anlamı, kapsam ve önemi üzerinde durularak, sırasıyla; yasaların yorumlanması, yasal ve hukuksal boşlukların tamamlanması (doldurulması) dürüstlük ve iyiniyet ilkeleri, ispat yükü ve resmi belgelerin ispat gücü konuları ele alınacaktır. Daha sonra, Kişiler Hukuku kapsamında, kişi ve kişilik kavramları, gerçek kişilik, gaiplik, kişiliği koruyan davalar, dernekler ve vakıflar hukuku genel hatlarıyla anlatılacaktır. Borçlar Hukuku’nda ise, Borçlar Kanunu’ndaki genel nitelikteki kurallar ve kurumlar ile temel kavramlar, borç ilişkisinin kaynakları, özel borç durumları, borçların hüküm ve sonuçları ile borçların sona ermesi konuları hakkında temel bilgi verilip, öğrenciler özel sözleşme türleri hakkında kavramsal olarak bilgilendirilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra hukuk mahkemelerinde görev alabilecek öğrencilere, Medenî Hukuku’nun Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku kısmı ile Borçlar Hukuku’nun temel kavram ve kurumları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

İlgili Programlar