İçeriğe git

Sigorta Muhasebesi (ACTS204)

Sigorta muhasebesi kuralları ve ilkeleri, Mali tablolar, tek düzen hesap planı ve işleyişi, prim üretimi ve iptali, koasürans işlemleri ve muhasebesi, reasürans muhasebesi gibi konuları içermektedir.

İlgili Programlar