İçeriğe git

Mühendislik için Matematiksel Metotlar (MATH252)

Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarda cebir. Kutupsal gösterim. Karmaşık işlevler. Limit ve süreklilik. Analitiklik. Analitik işlevler. Cauchy-Riemann denklemleri. Hat tümlevleri. Cauchy tümlev formülü. Tekbaşına tekillikler. Kalıntı teoremi. Sayısal hata. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Yakınsaklık. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Doğrudan ve özyineli metodlar. Aradeğerleme. Eğri uydurma. Sayısal türevleme ve tümlevleme.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu