İçeriğe git

Sistem Modelleme ve Benzetim (IENG461)

Bu dersin amacı öğrencileri gerçek hayatta herhangi bir analitik metotla çözümlenemeyecek karmaşık sistemlerin tasarım ve çözümlemesini sağlayacak bir karar verme yöntemiyle donatmaktır. Üretim yönetimindeki uygulamalara, ilgili bilgisayar benzetim modelleri çözümlenerek ağırlık verilmektedir. Benzetimin bir karar aracı olarak doğru ve yanlış kullanımı. Benzetim yöntemi ve model kurma. Benzetim dili kullanarak modelleme. Rassal değişke üretimi. Bilgisayar benzetim modellerindeki temel tasarım, geçerlilik, ve doğrulama sorunları. Benzetim çıktı verilerinin istatistiksel çözümlemesi. Benzetimin seçeneklerin öngörü ve karşılaştırılmasında kullanımı.

İlgili Programlar