İçeriğe git

Kontrol Sistemleri - I (EENG320)

Kontrol'a giriş: açık döngü ve kapalı döngü kontrol. Modelleme: aktarım fonksiyonu, blok çizeneği, sinyal akış çizgesi, durum denklemleri. Geribesleme kontrol sistem özellikleri: duyarlılık, bozanetken bastırımı, yatışkın durum hatası. Performans kriterleri: ikinci dereceden denklemler, baskın kökler, Gerşbesleme sistemlerinde yatışkın durum hatası. Kararlılık: Routh-Hurwitz kriteri, göreli kararlılık. Kök yereğrisi yöntemi. Frekans yanıtı yöntemleri: Bode çizelgeleri, frekans bölgesşndeki performans, Nyquist kararlılık kriteri, kazanç payı ve evre payı, Nichols çizeneği.

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu