İçeriğe git

Temel Mühendisliği (CIVL451)

Toprağın jeoteknik özellikleri. Arazide araştırma ve yerinde toprak ölçümleri. Temellerin taşıma kapasitesi. Temellerde çökme. Arazideki toprağın geliştirilmesi. Temel tasarımında gözönünde bulundurulması gereken kriterler. Tekli temellerin yapı tasarımı: moment etkili temel, duvar altı temel. Sürekli temel: dikdörgen, trapezoid, birleşik, radye. Elastik temellerde kirişlerin klasik cözümleri. Yanal zemin gerilmeleri. Betonarme istinat duvar tasarımı. Kazık temele giriş.

İlgili Programlar

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu