Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English

Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı (Türkçe)

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Eğitim Dili: Türkçe

Dünyada , Kıbrıs’ta ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmekte ve yaşlı populasyonu gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde geleneksel aile yapısının yerini çekirdek aile yapısı almakta ve yaşam stilleri değişmektedir. Bu durum yaşlı bakım hizmetlerine olan talebi arttırmakta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak profesyonel, nitelikli kişilere olan ihtiyacı doğurmaktadır. Yaşlıların sağlığı ile ilgilenen sağlık elemanları dışında oluşturulan bu alan yaşlı populasyonla bire bir ilgilenerek, yaşlıda oluşabilecek problemleri bir sağlıkçı gözüyle özümseyip diğer sağlık elemanları ile bir köprü görevi görecektir.

Yaşlı Bakım Programı; yaşlıların tecrübesi ile yaşlılara yönelik eğitim almış gençlerin enerjisini bir araya getirerek yaşlıların yaşam kalitesini ve bağımsızlığını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitemiz yaşlı bakım programında insan ilişkilerinde başarılı,yaratıcı, hoşgörülü, sabırlı, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yaşlı bakım teknikeri, almış olduğu yaşlı bakım eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutunmasına destek olacak, yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmesininde etkili olabilecek, oluşabilecek sıkıntılara önceden önlem alabilecek, yaşlıları gelecek kaygısından uzaklaştıracak, yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getirecek sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Bu program Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılan ilk Yaşlı Bakımı Programı olmuş olması, dünyada yaşlı nüfusunun giderek artıyor olması nedeni ile yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin arttırılması ve yaşayabileceği her türlü sorun ve zorluklarla başa çıkabilme kapasitelerinin artırılması açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Genel Bilgi

Yaşlı Bakım bölümü iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır. Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı’nı tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, beslenme, yaşlı bakımı ilkeleri esasları ve temel gerontoloji gibi meslek dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, yaşlı bakım profesyonelleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim

KKTC ve TC’de yaşlı bakımı elemanına olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Yaşlı Bakımı Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir.

TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantaj olacaktır.

Olanaklar

Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılacaktır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Yaşlı Bakım bölümü öğrencileri bu sayede hizmet vereceği populasyon olan yaşlılarla erken zamanda bir araya gelerek ders içerinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulacaklardır.

Ayrıca DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin varlığı öğrencilerin donanımını arttırmak için aktif olarak kullanılan önemli bir ayrılacalıktır.

Öğrencilerin boş zamanları için ise üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler ‘’Yaşlı Bakım Teknikeri’’ ünvanı almaktadırlar. Mezunlarımız;

 • Huzurevleri,
 • Bakımevleri,
 • Evde bakım hizmetleri,
 • Yaşlı dinlenme evleri,
 • Hastaneler,
 • Geronto-psikiyatri klinikleri
 • Sosyal Hizmetler Kurumu
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda
 • Devlet Planlama Teşkülatında
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında
 • Belediyelerde
 • Güçsüzler yurdu
 • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilmektedirler

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 3939
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr