Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) *

Derece: B.A.
Süre (Yıl): 5
Eğitim Dili: Türkçe

Genel Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü’nün programlarından biridir. Beş yıl süreli olan bu öğretmen eğitimi programı, liselere Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program YÖK tarafından onaylanmış bir programdır. Mezunların, toplumsal duyarlılığı olan, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, iletişim teknolojileri ile etkin öğretim yöntemlerini etkili biçimde uygulayabilen, kendini sürekli yenileyen ve sosyal yönü zengin bireyler olarak yetişmelerine önem verilmektedir

Programı başarıyla bitiren öğrenciler lisans eğitimlerinin yanı sıra tezsiz yüksek lisans eğitimlerini de tamamlamış sayılmakta ve tezsiz yüksek lisans diploması almaktadırlar. Bu da bu programdan mezun olanlar için iş başlangıcında önemli bir avantajı oluşturmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, beş boyutlu bir öğretmen eğitimi programıdır. Bu boyutlardan ilki dil ve edebiyatla ilgili alan bilgisi derslerini kapsamaktadır. İkinci boyut öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden, üçüncü boyut Türk dili ve edebiyatının öğretimine dönük derslerden, dördüncü boyut okullardaki öğretmenlik uygulamaları ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Beşinci boyut da genel kültür derslerini içermektedir. Böylece öğretmen adaylarının çok yönlü olarak ve çağın gereklerine uygun olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Programın uygulanmasında, derslerde öğrencilerin nitelikli olarak yetişmeleri için hem kuramsal çalışmalara hem de uygulamalı etkinliklere yer verilmektedir. Öğrencilere araştırma ve rapor yazma becerilerini geliştirmek için yazılı ödevler ve projeler verilmektedir. Başarı değerlendirmelerinde ara sınavı ve dönem sonu sınavının yanı sıra yaptıkları ödev ve proje çalışmaları da temel alınmaktadır.

Olanaklar

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı’nın öğretim kadrosu alanında tanınmış akademisyenlerden oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi, değişik alanlarla ilgili kaynakların yanı sıra dil ve edebiyatla ilgili zengin basılı ve elektronik kaynaklara sahiptir. Öğrenciler kütüphanenin üyesi olduğu birçok yerli ve yabancı elektronik derginin eski ve yeni sayılarına ulaşabilmektedirler. Öğrencilerin çağın iletişim olanaklarından yararlanan ve teknik olanakları kullanan öğretmen adayları olarak yetişebilmeleri için programlara zorunlu bilgisayar dersleri konulmuştur. Bu amaçla hazırlanmış bilgisayar laboratuvarları en son teknoloji ile donatılmıştır. Bunların yanı sıra, öğrenciler üniversite yapısında yer alan Atatürkçü Düşünce Kulübü, Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Dans Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü, Tiyatro Kulübü, Çevre Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü gibi kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirebilir, hobiler edinebilir, ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirebilirler.

Kariyer Olanakları

Beş yıllık öğrenimlerini başarıyla tamamlayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı öğrencileri, devlet liseleri ile özel liselerde ve dersanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Mezunlar ayrıca, yayınevlerinde gazete, kitap ve dergi düzeltmenliği görevlerinde de çalışabilmektedirler.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 3019
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr