Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) *

Derece: B.S.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: Türkçe

Genel Bilgi

Matematik Öğretmenliği Programı, Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü’nün öğretmen eğitimi programlarından biridir. Beş yıl süreli olan bu program liselere matematik öğretmeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunların, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, sosyal açıdan çok yönlü, kendisini yenileyebilen, gelişmelere açık, alanlarında önemli görevler üstlenebilecek bireyler olarak yetişmelerine önem verilmektedir. Program YÖK tarafından onaylı bir programdır.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler hem lisans eğitimlerini hem de tezsiz yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış sayılmakta ve tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Bu da bu programdan mezun olanlar için iş başlangıcında önemli bir avantajı oluşturmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Matematik Öğretmenliği Programı, beş boyutlu bir öğretmen eğitimi programıdır. Bu boyutlardan ilki matematikle ilgili alan bilgisi derslerini kapsamaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü boyutlar öğretmenlikle ilgili derslerden - öğretmenlik meslek bilgisi, matematik öğretimi ve okullardaki öğretmenlik uygulamaları ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Beşinci boyut da genel kültür derslerini içermektedir. Böylece öğretmen adaylarının çok yönlü ve çağın gereklerine uygun olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.Programın uygulanmasında, derslerde kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamalı etkinliklere ağırlık verilmektedir. Bu nedenle, başarı değerlendirmelerinde ara sınavı ve dönem sonu sınavının yanı sıra uygulamalı ödev ve proje çalışmaları da temel alınmaktadır.

Olanaklar

Matematik Öğretmenliği Programı’nın öğretim kadrosu alanında güçlü akademisyenlerden oluşmaktadır. Öğrencilerin matematiğin yanı sıra bilgisayar bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla programa bilgisayar ve bilgisayar programlama dersleri konmuş, dersler ve uygulama çalışmaları için en son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Bunun yanı sıra, üniversite kütüphanesinde öğrencilerin yararlanabileceği matematik ve bilgisayar ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yazılı kaynak bulunmaktadır. Öte yandan, öğrenciler üniversite yapısında yer alan Atatürkçü Düşünce Kulübü, Matematik Kulübü, Sinema Kulübü, Dans Kulübü, Yazılım Kulübü, Tiyatro Kulübü, Çevre Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü gibi kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirebilir, hobiler edinebilir, ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirebilirler.

Kariyer Olanakları

Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri, beş yıllık öğrenimleri sonunda öğretmenlik yapma yeterliliğine sahip olarak devlet liseleri ile özel liselerde ve dersanelerde çalışabilmektedirler. Buna ek olarak, programın bilgisayar destekli olması nedeniyle, mezunlar kamu ya da özel sektöre ait kuruluşların bilgi işlem dairelerinde de görev alabilmektedirler.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 3019
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr/