İçeriğe git

Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli) * (M.S., 1 - 2 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi alanında bir buçuk yıllık tezli yüksek lisans programı aracılığıyla lisansüstü düzeyde eğitim olanakları sağlamaktadır. Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine Gelişim Psikolojisi ilkeleri, kuramları ve araştırma yöntemleri üzerine uzmanlaşma olanağı sunmak amacıyla tasarlanmış olup program mezunları Gelişim Psikolojisi ve ilgili alanlarda çalışıp, bilgilerini ve deneyimlerini uygulamaya koyabilirler.

Program mezunlarının üniversiteler, araştırma kurumları, okullar, özel eğitim merkezleri, gençlik merkezleri ve okul öncesi eğitim veren kurumlar gibi yerlerde çalışma olanakları vardır. Buna ek olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından sunulan Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programının müfredatı Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) standardlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla, yüksek lisans programını tamamlayan kişilere verilen diplomanın uluslararası geçerliliği olup, mezunların dünyanın herhangi bir yerinde kabul görmelerini sağlar.

Kayıt - Kabul Koşulları

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından sunulan Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programına başvuran kişilerin Psikoloji alanından veya Sosyoloji, Sosyal Hizmetler Uzmanlığı, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Çocuk Bakımı ve Eğitimi gibi ilgili programlardan edinilmiş lisans diplomalarına sahip olmaları gerekmektedir. Psikoloji dışında diğer ilgili programlardan mezun olan kişilerden bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programına katılmaları beklenir. Bilimsel Hazırlık programında hangi derslerin alınacağı bölüm tarafından hazırlanan bilim sınavı sonucunda belirlenmektedir.

Araştırma Alanları

Sivil Katılım ve Yurttaşlık, Çocuk Hakları, Okulda Şiddet, Olumlu Ergen Gelişimi, Aile içi Şiddet, Ulusal Kimlik, Anne-Çocuk İlişkisi, Duygusal Gelişim, Genom Bilimi, Davranışsal Genomik, Kişiye Özgü Genomik, Halk Sağlığı Uygulamaları, Ergenlerde Olumlu-Olumsuz Sosyal Davranışlar, İnternet Psikolojisi, Dayanıklılık, Zorbalık ve Zorbalığa Maruz Kalma, Etik, Epistemoloji, Uygulamalı Bilişsel Eğitim, Bilişsel Yaşlanma, Bilişsel Öğrenme, İleri Yetişkinlikte Sağlık, Rehabilitasyon Psikolojisi, Grup-içi ve Grup-dışı Yanlılık, Gruplar Arası İlişkiler, Gruplar Arası Temas, Kurgulu Temas, Önyargı, Önyargı Azaltma Yöntemleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1312
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji