Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Spor Bilimleri Yetenek Programı (2019)

Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı

1. Temel Kurallar

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümüne Özel Yetenek Sınavıyla alınacak Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavları ve sınav sonrası işlemlerine ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır.

Sınavlar Doğu Akdeniz Üniversitesi bürolarının açıklayacağı stadyum veya kapalı spor salonlarında yapılacaktır. Sınavlar, aday sayısına bağlı olarak devam eden günlerde de yapılabilecektir.

Adaylar, bu Kılavuzda ilan edilen tarih, gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Aksi takdirde haklarını kaybedecektir. Mazeretler geçerli değildir.

Adaylar sınav süresince Onaylanmış Başvuru Formu ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.

NOT: YKS’den 150 ve üzeri puan alan adaylar özel yetenek sınavına katılma hakkına sahiptirler.

Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü Lisans Programlarına alınacak öğrenciler, özel yetenek sınavı ile belirlenecektir.

Koordinasyon Sınavında kadınlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere elde ettikleri puana göre, sonra aynı puana sahip adaylar kendi içinde TYT puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır. Milli sporcular da Koordinasyon Sınavı’na katılacaklar, ancak Milli Sporcular bu aşamada elenmeyeceklerdir.

Koordinasyon Sınavı’na giren tüm adayların sınavlarını tamamladıkları gün, www.emu.edu.tr ağ adresinden ilan edilecektir.

Koordinasyon (%30) 2. TYT (%70) TOPLAM (%100)

Sağlık Raporu

Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları "Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılmaz. Adayların, Spor Bilimleri Bölümü öğretimini aksatabilecek fiziksel engellere sahip olduğunun tespit edilmesi halinde ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporuyla bu engelleri belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir.

Milli Sporcular

Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Spor Dairesi Müdürlüğünün Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeyi başvuru sırasında ibraz etmeyen adayların ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılmaz. Üniversite Sporları Federasyonlarının verecekleri Millîlik Belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. Millilik belgesi getiren sporcuların toplam puanına +10 puan eklenecektir.

2. Genel Bilgiler

Yetenek sınavına girmek isteyen öğrenci adaylarının Tanıtım Büroları 'na kayıt yaptırması gerekmektedir.

Geç Kayıt: Ön kayıt tarihlerini kaçıran adaylar için başvuru yapıldığı takdirde 9 Eylül 2019 tarihinde Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda saat 09:00’da koordinasyon sınavı yapılacaktır.

Sınav Tarihleri: Sınavlar Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Büroları ve de üniversitemizin internet sayfasından (www.emu.edu.tr) ilan edilecek ve gerekli belgeleri teslim eden adaylar için Koordinasyon Sınavı ile başlayacaktır.

Sınav Yerleri:

İzmir
Tarih : 22 Ağustos 2019
Saat: 13:00 - 17:00
Yer: Mustafa Kemal Anadolu Lisesi

Şanlıurfa
Tarih : 28 Ağustos 2019
Saat: 09:00 - 12:00
Yer: Gelişim Koleji

Adana
Tarih : 8 Ağustos 2019
Saat: 13:00 - 17:00
Yer: Adana Anaolu Lisesi

Samsun
Tarih : 20 Ağustos 2019
Saat: 13:00 - 17:00
Yer: Samsun Anadolu Lisesi

3. Sınavın Uygulanması

Koordinasyon Sınavı

Spor Bilimleri Bölümü’nü tercih eden adaylar kendileri için belirlenen ve ilan edilen tarihte Koordinasyon Sınavı’na girmek üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır.

Koordinasyon Parkuru

1. İstasyon: Öne takla atarak parkura başlanır.

2. İstasyon: Flamingo duruşu, her iki bacak üzerinde (1 bacak yerde diğer bacak havada olacak şekilde) 5’er saniye durulur.

3. İstasyon: Engelin önce üzerinden daha sonra altından geçerek 8 hareketi tamamlanır.

4. İstasyon: Yoyo koşusu, adaylar 2, 4, 6 ve 8 metre aralıklarla yerleştirilmiş hunilerin arasında Yoyo koşusu yapar ve her huniye dokunmak koşulu ile istasyonu tamamlar.

5. İstasyon: 4 metre aralığında yerleştirilen 3 huni üzerindeki tenis toplarını taşıma, aday 3 tenis topunu birer birer hunilerin üzerine koyup istasyonu tamamlar.

6. İstasyon: Havaya top atıp tutma, aday 4 metre aralıklarla yerleştirilen işaretli bir noktadan topu sağ eli ile havaya atıp diğer noktaya koşarak orada topu sağ eli ile tutar, daha sonra aynı işlemi sol eli ile yapıp diğer istasyona geçer.

7. İstasyon: Engel üzerinden çift ayak zıplama, aday 40 cm yüksekliğindeki 4 engelin üzerinden zıplayarak istasyonu geçer.

8. İstasyon: Sprint merdiveni üzerinde koşu, yan yana konmuş 2 sprint merdiveni üzerinde koşu ile parkur tamamlanır.

9. İstasyon: 20 metre sprint koşusu ile koordinasyon parkuru tamamlanır.

4. Değerlendirme

Adayların parkur süreleri karşılığı olan puanlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Koordinasyon Sınavı ağırlığı % 30, TYT puanından aldığı notun ağırlığı ise % 70 olacaktır. Koordinasyon sınavından aldığı puan ve TYT puanı toplanıp adayın toplam puanı hesaplanacaktır.

5. Bursların Açıklanması

Spor Bilimleri Programı için verilecek burs sayısı OSYM kılavuzunda açıklandığı gibidir.

Yukarıda açıklanan değerlendirmeler neticesinde puan sırasına alınacak öğrencilere burslar 2 aşamada dağıtılacaktır. 1. Burs açıklama tarihi 15 Ağustos olup, 15 Ağustos’a kadar Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarının açıklayacağı yerlerde koordinasyon sınavına giren ve puan sıralamasına göre burs almayı hak kazanan öğrencilere bursların ½’si verilecek olup, geriye kalan burslar 31 Ağustos tarihinde açıklanacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi öğrenci işleri tarafından ofislerimize ve ofislerimizden de öğrenci adaylarına bildirilecektir.

Belirlenen tarihlerde duyuruları yapılacak olan burslarla ilgili, aday öğrenci tarafından 10 gün içerisinde kesin kayıt yaptırılmama durumunda, adayların burs hakları sona erecektir. Söz konusu durumlarda kullanılmamış olan burslar, aday öğrencilerin puan sıralamasında bir sonraki aralıkta yer alan öğrenci adayına aktarılacaktır.

6. Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Koordinasyon sınavı öncesinde adayların, DAÜ Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarından ve ya Sınav Merkezlerinde kurulan stantlarda kesin kayıtları için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  1. 2019 yılı TYT Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.
  2. Lise mezuniyet diplomasının aslı ya da noter tasdikli aslı gibidir belgesi.
  3. Adayın son durumunu gösteren önden, son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı.
  4. Nüfus cüzdanı (kimlik kartı) aslı ve fotokopisi.
  5. DAÜ tanıtım ofisleri tarafından doldurultulacak ‘Öğrenci Giriş Formu’.
  6. ‘Öğrenci Giriş Formu’ nda herhangi bir başarısını veya lisansını bildiren öğrenci adaylarının, belgelerini de şahsen ve ya e posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Belgesi ibraz edilmeyen adayların başarısı veya lisansı geçerli olmayacaktır.
  7. Spor Bilimleri Bölümü, Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporu.

YKS 2019 Kontenjanları

Program Adı

2019 Kontenjan

Tercih Bursu

Dönemlik Peşin Ücret %50 Tercih İndirimli Dönemlik Peşin Ücret

SPOR BİLİMLERİ (Türkçe) (Ücretli)

13

%50 Burslu

11.906,25 TRL 6.328,13 TRL

SPOR BİLİMLERİ (Türkçe) (%50 Burslu)

9

6.328,13 TRL

SPOR BİLİMLERİ (Türkçe) (%100 Burslu)

2

750,00 TRL