İçeriğe git

Temel Eğitim Program Geliştirme (TEPG) Projesi Kapsamında Geliştirilen Okul Öncesi Eğitim Programı Tanıtıldı

Temel Eğitim Program Geliştirme (TEPG) Projesi Kapsamında Geliştirilen Okul Öncesi Eğitim Programı Tanıtıldı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) işbirliğiyle yürütülen Temel Eğitim Program Geliştirme (TEPG) Projesi kapsamında geliştirilen Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ilk tanıtımı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, ikinci tanıtımı ise  Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirildi.

Her iki tanıtım toplantısına okul öncesi öğretmenleri ve okul müdürleri yoğun ilgi gösterdi. Okul Öncesi Eğitim Programı Komisyonu’nun akademik danışmanlığını yapan DAÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Elif Üstün ve Prof. Dr. Işık Gürşimşek, programın detaylarını tanıttıktan sonra katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtlayarak açıklamalarda bulundular.

Yeni geliştirilen programın felsefesi, ilgili danışmanlar tarafından şöyle ifade edilmektedir: 20. yüzyılda başlayıp 21. yüzyıla damgasını vuran toplumsal değişimler eğitimi de etkilemiş, bireye erken yaşlardan başlanarak hangi yeterliklerin, nasıl kazandırılması gerektiği konusu tartışılır olmuştur. Günümüzde eğitim, yeni kuramların ışığında yeniden tanımlanmakta, bireye kazandırılması gereken nitelikler konusunda yeni hedefler oluşmakta ve yaşam boyu öğrenme için farklı yöntemler denenmektedir. Bu gerekçelere dayalı olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ülke gerçekleriyle tutarlı, 21. yüzyıl çocuğunun gereksinimlerini dikkate alan, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin bir iş birliği içinde olduğu, öğrenciyi merkeze alan, toplumun gereksinimlerini önemseyen, her çocuğun bireysel potansiyelini en üst düzeyde açığa çıkaran bir Okul Öncesi Eğitim Programı’na ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yaşamın en kritik döneminde tüm çocukların kendi gelişim özellikleri ve hızları doğrultusunda, tüm gelişim alanlarında potansiyellerinin en üst sınırına kadar geliştirilmesi Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel hedefidir. Farklı gelişen çocuklar ile sosyal dezavantajlı ve farklı etnik kökendeki çocukların öznel gereksinimlerine de duyarlı, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısını ve niteliğini artıracak özellikte kaliteli ve çağdaş bir Okul Öncesi Eğitim Programı geliştirilmiştir. 

Bize Sorun