İçeriğe git

DAÜ-SEM TÜSEM Toplantısı’na Katıldı

DAÜ-SEM TÜSEM Toplantısı’na Katıldı

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) 2017 Sonbahar Toplantısı geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Konya şehrinde bulunan Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve DAÜ-SEM Koordinatörü Yeşim Kapsıl Çırak temsil etti.

Türkiye genelinden TÜSEM Konseyi’ne 79 devlet üniversitesi kayıtlı. TÜSEM 2017 Sonbahar Toplantısı’na 29 farklı üniversiteden 31 SEM temsilcisi katıldı.

Toplantıda Türkiye’de diğer Sürekli Eğitim Merkezlerinde yürütülen çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili bilgiler aktarıldı. Yapılan sunumlarda Sürekli eğitim merkezlerinin sorunlarının yanı sıra yapılan yeni açılımlar ile ilgili konular da tartışıldı.

Yapılan açılış konuşmasında Sürekli Eğitim Merkezlerinin bilinç oluşturma merkezleri olduğu ve bilgiye ulaşamayan bireylere bilgiyi yer ve zaman kısıtlaması gözetmeden ulaştıran merkezler olması gerektiği vurgulandı. TÜSEM 2018 Bahar Toplantısı’nın İzmir Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi. Toplantıda Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimlerin özellikle mesleki eğitimlerin kredilendirilip sertifikalandırılmasının önemi ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda DAÜ-SEM’in bu alandaki çalışmaları başlatmış olması önem arz etmektedir. DAÜ-SEM’in Kuzey Kıbrıs’tan Devlet Üniversitesi statüsünde tek üye olarak katıldığı bu toplantı geri dönütleri ile birlikte yürütülen çalışmalar için çok değerli olmuştur.

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu