İçeriğe git

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi “Diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” Konulu Panel Gerçekleştirdi

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi “Diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” Konulu Panel Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü “Diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” konulu panel gerçekleştirdi. 14 Kasım 2018, Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen panelde diyabetin önemi, diyabetin aileyi ve ailenin diyabeti nasıl etkilediği konusu üzerinde duruldu.

Panelin moderatörlüğünü yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, açılış konuşmasında diyabetin son yıllarda ciddi artış içerisinde olduğunu ve dünyadaki artışın %213 olduğunu vurguladı. Türkiye’de 2 önemli çalışma olan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması (TURDEP) 1 ve 2’den de bahseden Prof. Dr. Malkoç, sonuçların ciddi artışı gösterdiğini kaydetti.

DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, dünyada ve ülkemizde diyabetin güncel durumu ile Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2018 yılı teması “Aile ve Diyabet” konusunda diyabetin aile ve birey üzerindeki etkisi ve ailenin diyabetin önlenmesi ve tedavisindeki önemi konulu sunum gerçekleştirdi. 

Psikolog Naife Sevdalı Zaim, diyabetle tanışan ailelerin ve diyabetli hastaların diyabete uyum aşamasında karşılaştıkları güçlükler karşısında baş etme yöntemlerini ve diyabete uygun yaşam tarzı değişikliklerinin getirdiği sıkıntılar karşısında alabilecekleri destek alanlarını vurguladı.

Panelde, Hemşire Ayşe Doğan, Diyabet Hemşiresi olarak uzun süredir tip1 diyabetli hastalarla tanı sonrası diyabet eğitimi sırasında aile ve diyabetli bireylerle yaşadığı güçlükler, beklentiler ve çözüm önerileri konulu sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca Özlem Alkan (Diyabetli Birey Annesi), tip1 diyabetle çocuğu nedeniyle tanışmasının ardından ailesinin ve çocuğunun diyabet uyumu sırasında yaşadıkları deneyimleri, Ateş Farisoğlu (Diyabetli Birey) ise, tip2 diyabetle yaşamını sürdürürken kendisinde ve ailesinde ortaya çıkan sorunlarla baş etme yöntemlerini anlattı. Öte yandan Gizem Oymacı (Diyabetli Birey) ise, tip1 diyabetle yaşamını sürdüren üniversite öğrencisinin diyabete uyum aşamasında yaşadıklarını, aile ve sağlık profesyonellerinin desteğini ve diyabetle yaşam tecrübesini katılımcılar ile paylaştı.