İçeriğe git

DAÜ Mimarlık Fakültesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi Arasında Anlamlı Çalışma

DAÜ Mimarlık Fakültesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi Arasında Anlamlı Çalışma

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde, İç Mimarlık Bölümü ITAS 201 dersi (İç Mimari Tasarım Stüdyosu I kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde proje konusu olarak öğrencilere Kent, Kent Kimliği ve Kültür bağlamında Lefkoşa için yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösterecek “Seyyar Satış Ünitesi ve Mekan Tasarımı” projesi verildi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu ve İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Öngül’ün koordinatörlüğünde, Araştırma Görevlisi Nesil Afşin’le yürütülen söz konusu proje çıktıları DAÜ Mimarlık Fakültesi ve LTB yetkililerinden oluşan juri tarafından DAÜ Mimarlık Fakültesi Stüdyoları’nda değerlendirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrası üretimi yapılacak olan ve Suriçi’nde hayata geçirilmesi planlanan “Seyyar Satış Ünitesi Tasarımı” projesinde seçilen tasarım, ilk olarak 8-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası boyunca DAÜ Kampüsü’nde fonksiyonu ile beraber kullanılacak.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu kent ve kentli kimliği açışından birçok farklı kültürün şehir yaşamının bir parçası olduğunu dile getirerek yiyecek-içecek sektörünün bir uzantısı olan seyyar satış ünitelerinin gerek etraflarına saldıkları enfes kokuları, gerek kendilerine / yöreye özgü davet söylemleri, gerekse ünitelerin dinamik karakterleriyle özellikle eski sokak dokusu ve kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın tarihi şehirlerinin dar sokaklarında, birbirinden farklı yerel ürünün satışının bu yöntemle yapıldığının altını çizen Doç. Dr. Çavuşoğlu, günümüzde hayat şartlarının değişime uğraması, piyasada varolan çeşitlilik ve bunların kolay ulaşılır olmaları gibi koşullardan dolayı bu alışkanlığın azalmakta olduğunun gözlemlendiğini aktardı. Doç. Dr. Çavuşoğlu, “Alışveriş amaçlı olarak insanların biraraya gelmesiyle sokakta bir sosyalleşme ortamı oluşmasını sağlayan bu tip araçların günümüz şartlarına uygun olarak yeniden ele alınıp tasarlanması, hem yok olmaya başlayan sosyal ilişkiler (komşuluk, yerellik, kentlilik vb.) hem de bu anlamda özellikle geleneksel yeme-içme odaklı bu tip fonksiyonların yaşatılması açısından önemlidir. Bu, kent belleği ve kültür kapsamında geleneklerin geleceğe taşınması anlamında değerlidir.” ifadelerini kullandı.  

Lefkoşa Suriçi dokusunun özgün kimliği ve değerli tarihi ile büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Çavuşoğlu, yaşamın her anı için varolan ‘tasarım’ olgusu kapsamında, mekan ve şehir ölçeğindeki sorgu ve arayışımızda, çağdaş belediyecilik anlayışını misyon edinen Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin çalışmalarını üretebileceğini ve şehrin sokaklarındaki hayatta yer alabileceğini vurguladı. 

Doç. Dr. Çavuşoğlu, bu gibi iş birliklerinin toplumumuzun en büyük ihtiyaçlarından olan çağdaş kent yaşamının oluşturulmasına katkı sağlayacağını aktararak vizyonunda iş birliklerini de barındıran LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın birçok kültüre ev sahipliği yapan başkent Lefkoşa için yürütmüş olduğu başarılı projelere akademik paydaşlıklığı da ekleyerek kent halkının kullanımına sunulacağına dikkat çekti.