İçeriğe git

DAÜ, Magna Carta Toplantısına Katıldı

DAÜ, Magna Carta Toplantısına Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İskoçya’da Glasgow Kaledonya Üniversitesi (GCU) tarafından düzenlenen ve yükseköğretimde kurumsal değerler üzerine odaklanan “Magna Carta Temel Değerler ve Haklar Gözlemevi - Magna Carta Observatory of  Fundamental Values and Rights” isimli toplantıya katıldı. 18 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen söz konusu toplantıda DAÜ’yü temsilen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova yer aldı.

Dünya genelinden üniversite temsilcilerinin katıldığı toplantı süresince katılımcılar kurumsal değerler, Magna Carta’nın akademik özgürlük, kurumsal özerklik ve toplumsal sorumluluk değerleri üzerine deneyimlerini paylaştılar. Toplantı süresince Magna Carta ile ilgili ilkelerin üniversitelerin müfredatlarına nasıl uygulanabileceği ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirildi.  Toplantıda ayrıca, DAÜ’nün Magna Carta belgesini imzalaması yönünde gerekli işlemler başlatıldı. Prof. Dr. Osam ve Prof. Dr. Tanova, Magna Carta Universitatum toplantısında Glasgow şehrini temsilen katılan Lord Dean of Guild John F. Macleon, Glasgow Kaledonya Üniversitesi’nden Prof. Caroline Parker ve Novi Sad Üniversitesi Rektörü Dusan Nikolic ile bir araya gelerek her iki üniversite arasında olması muhtemel işbirlikleri ile ilgili görüştüler. Toplantıya katılan İngiltere Üniversite temsilcileri ile de biraraya gelen Prof. Dr. Osam ve Prof. Dr. Tanova, üniversiteler arası işbirlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. 

Magna Carta Nedir?

Magna Carta (Latince: "Büyük Ferman") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlük Fermanı"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.

Magna Carta Universitatum, 18 Eylül 1988'de Bologna Üniversitesi'nin 900. kuruluş yıldönümünde 388 rektör ve üniversitelerin başkanları tarafından Avrupa ve ötesinde imzalanan bir belgedir. Söz konusu belge üniversitelerin iyi idare edilmesi ve kendini anlaması için bir rehber olarak akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerini içermektedir. Bu belgeyi bugüne kadar 85 farklı ülkeden 805 üniversite imzalamıştır.