İçeriğe git

DAÜ Hukuk Fakültesi Yeni Akademik Yıla Hazır

DAÜ Hukuk Fakültesi Yeni Akademik Yıla Hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’nin önde gelen hukuk fakültelerinden biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, güçlü akademik kadrosu ile 2022-2023 Akademik Yılı’na hazır. Eğitim-öğretim hayatına 1996-1997 Akademik Yılı’nda Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ile iş birliği içerisinde başlayan ve bu iş birliğini halen sürdürmekte olan DAÜ Hukuk Fakültesi’nde lisans programı dört yıl ve öğrenim dili Türkçedir. Zorunlu İngilizce hazırlık uygulaması bulunmayan DAÜ Hukuk Fakültesi, öğretimini esas olarak Türk Hukuku’na dayandırırken, Türkiye’deki hukuk fakültelerinin programları ile örtüşen bir eğitim sağlıyor. 

Dünyanın İlk Üniversitesi Bologna İle İş Birliği

Ayrıca, mesleğini KKTC’de icra etmek isteyen öğrenciler için KKTC Hukuku’na da gereken ağırlık ve önem veriliyor. Programda, hukukun gelişen pek çok alanına ilgi duyan öğrencilerin bu ilgi ve beklentilerini karşılamak üzere, güncel hukuk alanlarıyla ilgili çok sayıda seçmeli derse de yer veriliyor. Öte yandan, programda İngilizce ve özellikle Hukuk İngilizcesi ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda, birinci ve ikinci sınıflarda diğer hukuk fakültelerine oranla daha yoğun bir yabancı dil öğretimi gerçekleştiriliyor. DAÜ Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin uluslararası bir sınav olan ve İngilizce konuşulan ülkelerde hukuk alanında meslek icra etmek için zorunlu bulunan TOLES sınavına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla İngilizce seçmeli derslere de programında yer veriyor. 

DAÜ ve Alma Mater Studiorum Bolonya Üniversitesi (UniBo), hukuk fakülteleri arasında 2015 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri dünyanın ilk ve en eski üniversitesi olan Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ders alıyorlar. Sadece DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine tanınan bu olanak, çok sayıda hukuk öğrencisinin katılmak istediği bir değişim programı haline gelmiştir. 

Güçlü Akademisyen Kadrosu

DAÜ Hukuk Fakültesi, 2000-2001 Akademik Yılı’ndan itibaren DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde açılan Yüksek Lisans Programı’nı da yürütüyor. Böylece; Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanlarında uzmanlaşmak isteyenlere yüksek lisans yapma olanağı sunuluyor. Diğer yandan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nin Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği'nde (European Law Faculties Association –ELFA) tam üyeliği bulunuyor.

DAÜ Hukuk Fakültesi, kadrosundaki tam zamanlı öğretim üyelerinin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen hukuk fakültelerinin öğretim üyelerinden ve dünyanın ilk ve en eski Üniversitesi Alma Mater Studiorum Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğretim üyelerinden oluşan son derece güçlü bir öğretim üyesi kadrosuna sahip. 

Bir İlke İmza Attı

Ayrıca; DAÜ Hukuk Fakültesi, Kıbrıs'ta bir ilke imza atarak,  Alma Mater Studiorum Bolonya Üniversitesi ile onaylanan “Ortak Program Protokolü” çerçevesinde “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri” yüksek lisans programını yürütüyor. Programdan mezun olan öğrenciler, programı ortak olarak yürüten DAÜ ve UniBo tarafından onaylanmış ve her iki kurumun logosunu taşıyan bir diplomaya sahip olmaktadır. Ortak Yüksek Lisans Programı; hukuk alanında uluslararasılaşmayı ve yenilikçi bir yaklaşımı teşvik etmek, yükseköğretim alanının kalitesini ve çekiciliğini artırmak, ortak program ile bir araya gelen iki büyük üniversitenin donanımını hukuk alanı üzerinde birleştirmek, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarını desteklemek, hukuksal sorunlarını karşılaştırmalı ve uluslararası hukuk perspektifiyle sunmak, hukuk disiplinlerini birleştirerek çeşitli öğrenim ve araştırma ortamı sunmak, Avrupa şartlarında eğitim imkanı bulamayan tüm öğrencilere, DAÜ aracılığıyla bu imkanı yaratabilmek amaçlarını taşımaktadır. 

Geniş İş İmkanları

DAÜ Hukuk Fakültesi mezunlarına oldukça geniş iş imkanları tanınıyor. DAÜ Hukuk Fakültesi mezunları,  yarışma sınavlarında başarılı olmak ve mesleğin icrası için gereken bazı koşulları (örneğin staj gibi) yerine getirmek suretiyle, kamu veya özel sektörün her alanında rahatlıkla iş bulabiliyor. Türkiye’de ve KKTC’de, avukatlığın yanı sıra hakim, savcı ve öğretim üyesi (akademisyen) olarak mesleklerini icra etmekte olan çok sayıda DAÜ Hukuk Fakültesi mezunu bulunuyor. Mezunlar ayrıca, kaymakamlık başta olmak üzere kamu yönetiminde her kademede yöneticilik yapabilirken; sermaye piyasası ve bankacılık alanlarında uzmanlık, müfettişlik gibi üst düzey görevlere gelebiliyor.