İçeriğe git

DAÜ 10. Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Tamamlandı

DAÜ 10. Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, DAÜ ev sahipliğinde ‘Kıbrıs’ genel teması ile gerçekleştirildi. 24 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başlayan kongre, 25 Nisan 2019 tarihinde de gerçekleştirilen sunumların ardından tamamlandı. Kongre süresince toplam 46 bildiri sunumu gerçekleştirildi.

Eş Zamanlı Sunumlar Gerçekleştirildi

Söz konusu kongrenin ikinci günü olan 25 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 10:00’da başlayan ilk oturumda Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek moderatörlüğünde Dr. Haydar Çoruh “1915 Sevk ve İskan Kanunu Sonrasında Kıbrıs’a Göç Eden Ermeniler ve Kıbrıs Ermeni Lejyonu”, Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım “Soğuk Savaş Döneminde Kıbrıs’taki Şiddetin Uluslararası Boyutu”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez “İngiliz Belgeleri Işığında 1 Nisan 1955 Olayları”, Devran Akbayram ve Prof. Dr. Ulvi Keser “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihindeki Gazeteci İsmet Kotak Üzerine Bir Değerlendirme” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Öte yandan eş zamanlı olarak DAÜ-KAM Başkanı ve DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı başkanlığında Dr. Cihan Dizdarlıoğlu “Cypriot Youth: The Missing Piece of Peacebulding”, Farnaz Farasati “Questioning the Tension Roof Additions to Historical Buildings and Monuments in the Cyprus as a Part of  World” ve “St. Antonia Monument in Crusades Empire”, Seyed Mohammad Haghighi Fard ve Prof. Dr. Naciye Doratlı “Revitalization Urban Street in Historic Urban Quarters to Achieve Livability; The Case of Yediler Area ‘Nicosia’” konularındaki sunumlar ile kongre devam etti.

İkinci Oturum Prof. Dr. Ulvi Keser başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ceride Kayıtlarında Kıbrıs: 1950-360 Dönemi”, Hüseyin Kaba “İngiliz İşgal Politikası Olarak Türkçe Yer, Sokak, Mahalle ve Okul İsimlerinin Değiştirilmesi”, Prof. Dr. Ulvi Keser ve Yrd. Doç. Dr. Münever Kata “Kıbrıs Barış Harekatı’nda İletişim ve Muharebe Faaliyetlerine Kesitsel Bir Bakış” ve “Kıbrıs Türk Posta Tarihinde İletişim; İnanılmaz Çareler, Yollar, Yöntemler Üzerine Bir Değerlendirme 1955-1974” sunumlar gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak ise Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan başkanlığında Ghulam Abbass ve Doç. Dr. Naciye Kunt “An Analysis of Common Errors Committed by Undergraduate Students in Their Academic Writing”, Sayed Mohammad Fard Mousavi ve Sarvnaz Baradarani “Green Project Managemant in the Construction Industry of North Cyprus”, Doç. Dr. Türkan Ulusu Uraz ve Mustafa Batıdeniz “Surviving the Locality with / within Modernism”, Doç. Dr. Kağan Günçe, Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy “Dconversation And Adaptive Reuse Of Cmc District In Lefke Through Cultural Tourism As A Part Of Industrial Heritage of Cyprus” sumunlar gerçekleştirildi.

Sunumlar Doç. Dr. Deniz İşçioğlu başkanlığında saat 14:00’de Leyla Çınar Algül “Kırsal Konutta Mekansal Değişim: Büyükkonuk Köyü Örneği (Kom_i Kebir)”, Prof. Dr. Nevgihal Erdoğan “Levant Bağlamında, Doğu Akdeniz Bölgesi Büyük Kentlerinin Gelişimine Dayanarak Kıbrıs’ın Gelecek Vizyonuna Dair Değerlendirme”, Tuğba Sin Seçerdin ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu “Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Gelişmedeki Etkinliği: Kuzey Kıbrıs Uygulaması” ve Hülya Ufuk “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Kurumlarındaki Etik Kavramının İncelenmesi” konuları ile kongre devam etti.

Kongrede Kadir Kaba başkanlığında Prof. Dr. Esra Karabacak, Doç. Dr. Şevket Öznur ve Aslı Piro “Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirinde Kıbrıs ve Kıbrıslı Şairlerin Yeri”, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut “Zivaniye’dan Kahveye Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler”, Gülay Asit “Kuzey Kıbrıs Basınında Kadın Yöneticilerin İş Ortamındaki Cinsiyete Bağlı Yaşadığı Sorunlar”, Emine Esen ve Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler “Kuzey Kıbrıs’taki Küçük Ölçekli Girişimcilerin Toplumsal Cinsiyet Analizi” sunumları gerçekleştirildi.

Kadi Kaba başkanlığında devam eden kongrede Kaba “Kıbrıs Türk Fotoğrafında Portre Geleneği”, İkbal Öksüzoğlu “Kıbrıs’ta Savaş Yıllarında Halkı Aydınlatan bir Dergi: Yakın”, Tülay Kaya “İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz Temasının İncelenmesi” ve Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz “KKTC’de Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kıbrıs Türk Toplumunun Kültürüne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” konularında sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlara eş zamanlı olarak Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora başkanlığında Ayşe Aydındoğmuş “Geçmişten Günümüze Psikiyatri ve Psikiyatri Hemşireliğinin Gelişimi (KKTC)”, Esra Gilanlıoğlu, Yrd. Doç. Yasin Yurt ve Yrd. Doç. Ender Angın “KKTC’deki Hayvancılık Yapan Çiftliklerde Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi”, Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer “Kuzey Kıbrıs’ta Artan Dış Borç ve Yapısal Uyum Programları”, Prof. Dr. Ulvi Keser ve Devran Akbayram “Kıbrıs’ta İntelijans ve Kontr-Espiyonaj Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme 1955-1974” konularındaki sunumların ardından düzenlenen kapanış paneli ile kongre sona erdi.