İçeriğe git

DAÜ, 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde Temsil Edildi

DAÜ, 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde Temsil Edildi

Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, geçtiğimiz günlerde Bursa’da gerçekleştirildi. Kongrede, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi sözlü bir bildiri ile temsil edildi.

DAÜ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunu Uzm. Şebnem Hürler, tez yöneticisi Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün danışmanlığında yürüttüğü “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal İstismara İlişkin Algıları” konulu araştırmasını sözlü bildiri olarak sundu. 505 Türk, 305 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 810 üniversite öğrencisi ile yürütülen çalışmada, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim-öğretim yaşantılarında ihmal ve istismar ile ilgili herhangi bir ders, seminer vb. bir eğitim almadıkları ortaya çıktı.

Araştırma sonucunda öne çıkan bulgulara göre, öğrencilerin duygusal istismar algıları, cinsiyet, anne eğitimi ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıyor. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise yabancı uyruklu öğrencilerin, Türk öğrencilere göre daha yüksek duygusal istismar algısına sahip olmaları. Söz konusu araştırma, geleceğin anne-baba adayı gençlerin, ihmal ve istismara ilişkin farkındalıklarını aratırmaya yönelik seminer, ders, toplumsal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere üniversite ortamında daha çok yer verilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Çalışma ayrıca, gençlerin duygusal istismar algılarına yönelik derinlemesine bir bakış oluşturabilmek için niteliksel araştırmaların yapılmasının da önemini vurguluyor.

Bize Sorun