Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği Sempozyumu

Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği Sempozyumu

Başlangıç:
Bitiş:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği Sempozyumu” düzenliyor. Söz konusu sempozyumun açılış konuşmalarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Rad. Tek. Songül Bahar gerçekleştirecek. Açılış konuşmalarının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt’un “Radyasyon Nedir? Nasıl Ölçülür? Radyasyondan Korunmanın Temel Kriterleri Nelerdir?” ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden Dr. Fuat Türköz Çiner’in “İyonize Radyasyonun Biyolojik Etkileri” başlıklı sunumlarını yapacakları birinci oturuma geçilecek. Oturumun başkanlıklarını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Rad. Tek. Songül Bahar yapacak.

Sağlık Alanında Radyasyonla İlgili Tüm Konular Tartışılacak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ ile Rad. Tek. Adem Abiç’in oturum başkanlıklarını yapacağı ikinci oturumda ise, Cyprus Central Hospital’den Uzm. Dr. Süreyya Vudalı’nın “Radyolojik Tanı Sistemleri ve Risk Değerlendirmesi” ile Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Nina Tuncel’in “Radyolojik Tedavi Sistemleri ve Risk Değerlendirmesi” başlıklı sunumları gerçekleşecek. Oturumların tamamlanmasının ardından öğleden sonra konferansa devam edilecek. Konferans Başkanlıklarını Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğan Bor ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt’un yürüteceği oturumda Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Bozkurt, “Sağlık Alanında Çalışanların Radyasyondan Korunmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşmayı gerçekleştirecek.

Konferansın tamamlanmasının ardından saat 14:30’da panele geçilecek. Panel Başkanlığını Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğan Bor yürütecek. “İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarına Karşı Radyasyondan Korunmada Ulusal Altyapı Politikaları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde TMRT-DER’den Nezaket Özgür, Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Rad. Tek. Songül Bahar ve Rad. Tek. Mehmet Bölüm birer konuşma yapacak. Saat 15:00’te de üçüncü ve son oturuma geçilecek. Son oturumun başkanlığını DAÜ’den Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran ve Rad. Tek. Songül Bahar gerçekleştirecek. “Özlük Hakları Paneli İnteraktif Oturumu” başlıklı oturumun konuşmacıları ise TMRT-DER’den Nezaket Özgür ve Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Rad. Tek Songül Bahar olacak.

Sempozyum kayıt ücreti katılımcılar için 50 TL, öğrenciler için ise 30 TL olarak açıklanırken, söz konusu sempozyum hakkında detaylı bilgi, 0392 630 30 67 no’lu telefondan veya Sempozyum Sekretaryası Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz (sevim.oksuz@emu.edu.tr), Araş. Gör. Göktuğ Er (goktu-er@hotmail.com) ve Yıldız Bardakçıoğlu (yildiz531@hotmail.com) tarafından elde edilebiliyor.