Program Adı Ünvan Eğitim Süresi (Yıl)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans / B.S. 4
Matematik (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2
Matematik Doktora / Ph.D. 2 - 5
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora / Ph.D. 2 - 5
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2
Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 1.5
Aktüerya Bilimleri Lisans / B.S. 4
Aktüerya Bilimleri - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Çift Anadal Lisans / B.S. 4
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri - Aktüerya Bilimleri Çift Anadal Lisans / B.S. 4
Aktüerya Bilimleri - Bankacılık ve Finans Çift Anadal Lisans / B.S. 4

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir. Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili İngilizcedir.