Program Adı Derece Eğitim Süresi (Yıl) Akademik Birim
Mimarlık Lisans / B.Arch. 4 Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans / M.Arch. 1 - 1.5 Mimarlık
Mimarlık (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Mimarlık
İç Mimarlık Lisans / B.Int.Arch. 4 İç Mimarlık
İç Mimarlık (Türkçe) Lisans / B.Intarch. 4 İç Mimarlık
İç Mimarlık (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 İç Mimarlık
İç Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans / M.Int.Arc. 1 - 1.5 İç Mimarlık
Kentsel Tasarım (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Mimarlık
Mimarlık Doktora / Ph.D. 2 - 5 Mimarlık
Kentsel Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans / M.U.D. 1 - 1.5 Mimarlık
Kültürel Miras Çalışmaları (ODTÜ ve Politecnico di Milano İşbirliği Programı) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Mimarlık

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir. Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili İngilizcedir.