Program Adı Derece Eğitim Süresi (Yıl) Akademik Birim
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans / B.S. 4 Matematik
Mütercim-Tercümanlık Lisans / B.A. 4 Mütercim-Tercümanlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans / B.S. 4 Biyolojik Bilimler
Psikoloji Lisans / B.S. 4 Psikoloji
Psikoloji (Türkçe) Lisans / B.S. 4 Psikoloji
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) Lisans / B.A. 4 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe Tezli) Yüksek Lisans / M.A. 1 - 2 Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Matematik
Matematik Doktora / Ph.D. 2 - 5 Matematik
Fizik Doktora / Ph.D. 2 - 5 Fizik
Kimya Doktora / Ph.D. 2 - 5 Kimya
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora / Ph.D. 2 - 5 Matematik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Matematik
Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 1.5 Matematik
Fizik (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Fizik
Kimya (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Kimya
Gelişim Psikolojisi (Tezli) * Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Psikoloji
Aktüerya Bilimleri Lisans / B.S. 4 Matematik
Genel Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 2 Psikoloji
Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans / M.S. 1 - 1.5 Biyolojik Bilimler
Aktüerya Bilimleri - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Çift Anadal Lisans / B.S. 4 Matematik
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri - Aktüerya Bilimleri Çift Anadal Lisans / B.S. 4 Matematik
Aktüerya Bilimleri - Bankacılık ve Finans Çift Anadal Lisans / B.S. 4 Matematik

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir. Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili İngilizcedir.