İçeriğe git

Farmasötik Kimya - III (PHAR405)

Antineoplastik ve antihistaminik ilaçlar, gastrointestinal sistem ilaçları, steroidler, vitaminler, mineraller, elektrolitler, geriatrik ilaçlar, Parkinson ve Alzheimer ilaçları, menopoz-prostat-osteoporoz ilaçları, biyoteknoloji ve genel kavramlar, plazma fraksiyon ürünleri, beslenmede kullanılan oral ve parenteral ilaçlar, peptidoimetikler, radyofarmasötikler

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu