İçeriğe git

İletişim Sistemleri - I (INFE360)

Fourier Dönüşümü ve özelliklerinin tekrarı. Doğrusal sistemlerden işaret iletimi. İzgel güç yoğunluğu ve özilinti işlevi. Örnekleme Kuramı, Nyquist Hızı ve örtüşme bozunumu. İdeal olmayan örnekleme: Vuru Genlik Kiplenimi (VGK), Düz-tepe VGK ve denkleştirmesi. Sayısal işaretleşme: nicemleme, kodlama ve Vuru Kod Kiplenimi (VKK), vuru kodlama çesitleri ve güç izgeleri, onaran yineleyeciler. Vuru iletimi: Semboller Arası Karışım (SAK), Nyquist SAK yoketme metodu, Zaman Bölüşümlü Çoklama (ZBÇ), Vuru-zaman kiplenim teknikleri. Band-geçiren ve taşıyıcıya-kiplenmiş işaretlerin karmaşık zarf gösterimi. RF (Radyo Frekansı) devreleri: sınırlayıcılar, dönüştürücüler, çarpıcılar, seziciler, evre-kilitli döngü (EKD) devreleri v.s. Analog kiplenim yöntemleri: Genlik Kiplenimi, Çift Bant Kiplenimi, Tek Bant Kiplenemi v.s. İkili Kiplenim Teknikleri: Genlik Kaydırmalı Kiplenim, İkili Evre Kaydırmalı Kiplenim, Sıklık Kaydırmalı Kiplenim

İlgili Programlar

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu