İçeriğe git

Sistem Programlama (CMPE343)

Sistem programlama konuları. Unix ortamında sistem programlama. Unix ortamındaki işlemlerin programlanması. İşlemlerin yaratılması. Kütükler için sistem çağrıları. Yerel işlemler arası iletişim düzenekleri: Boru düzenegi (Pipes), ileti kuyrukları, ortak bellek, semaforlar, sinyaller. Uzak sistemler arası iletişim: Yuva düzeneği (sockets). Uzaktan yordam çağırma. Windows ortaminda sistem proglamlamaya giriş.

İlgili Programlar

Bize Sorun