İçeriğe git

Sistem Programlama (CMPE343)

Sistem programlama konuları. Unix ortamında sistem programlama. Unix ortamındaki işlemlerin programlanması. İşlemlerin yaratılması. Kütükler için sistem çağrıları. Yerel işlemler arası iletişim düzenekleri: Boru düzenegi (Pipes), ileti kuyrukları, ortak bellek, semaforlar, sinyaller. Uzak sistemler arası iletişim: Yuva düzeneği (sockets). Uzaktan yordam çağırma. Windows ortaminda sistem proglamlamaya giriş.

Kredi: 4

Ders Saati (saat/hafta): 4

Lab (saat/hafta): 2

Uygulama (saat/hafta): 1

İlgili Programlar

Formu Doldurun, Sizi Arayalım