Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Sistem Programlama (CMPE343)

Sistem programlama konuları. Unix ortamında sistem programlama. Unix ortamındaki işlemlerin programlanması. İşlemlerin yaratılması. Kütükler için sistem çağrıları. Yerel işlemler arası iletişim düzenekleri: Boru düzenegi (Pipes), ileti kuyrukları, ortak bellek, semaforlar, sinyaller. Uzak sistemler arası iletişim: Yuva düzeneği (sockets). Uzaktan yordam çağırma. Windows ortaminda sistem proglamlamaya giriş.

Kredi: 4

Ders Saati (saat/hafta): 4

Lab (saat/hafta): 2

Uygulama (saat/hafta): 1

İlgili Programlar